Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska, ul. Zabłockiego 23, lok. 3, 40-750 Katowice, NIP: 7411288006.

Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska może otrzymywać dane osobowe w sposób bezpośredni od osób, których one dotyczą (formularze kontaktowe, targi, konferencje), pośrednio od innych osób lub firm współpracujących. Udostępniając dane bezpośrednio ma Pan/Pani zawsze kontrolę nad zakresem danych udostępnionych firmie Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska.

W przypadku danych zebranych od innych osób lub partnerów Gabinetu Kosmetycznego Małgorzata Łukaszewska przeważnie są to jedynie dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu lub dane niezbędne wynikające z umowy, zamówienia, w związku z którym następuje przekazanie danych osobowych.

Cofnięcia zgody i sprzeciwy: aby cofnąć zgodę lub wyrazić sprzeciw należy napisać informację na adres e-mail: recepcja@sensualskin.pl 

 1. Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

 • Cel: Odpowiedź na zapytanie

Wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie lub przekazując dane w innej formie: e-mail, telefon, portale społecznościowe – wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem kontaktu i odpowiedzi na zadane pytania, przygotowanie oferty. Brak podania danych osobowych będzie oznaczać brak możliwości kontaktu przez formularz kontaktowy.

Cofnięcie zgody: aby cofnąć zgodę należy napisać informację na adres e-mail: recepcja@sensualskin.pl 

Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, skutkuje to brakiem możliwości odpowiedzi na zapytanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO 

Okres przetwarzania: do momentu cofnięcia zgody

 

 • Cel: Kontakty biznesowe

Dane wprowadzone przez Pana/Panią na formularzu elektronicznym, przekazane w ramach umowy, zamówienia lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli firmy Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska do kontaktów biznesowych.

Przedstawiciele Gabinetu Kosmetycznego Małgorzata Łukaszewska mogą skontaktować się z Panem/Panią celem przedstawienia oferty, przekazania informacji o nowych produktach i usługach lub celem innych działań marketingowych, informacyjnych dotyczących działalności firmy Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska.

Przetwarzanie danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest promocja i sprzedaż produktów oraz usług.

Przysługuje Panu/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 

Okres przetwarzania: do momentu sprzeciwu na  na podstawie art. 21 RODO 

 • Cel: Wykonywanie umowy lub zamówienia, rozliczenia pomiędzy Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska, a innym podmiotem gospodarczym

Jeżeli Pan/Pani zostanie oddelegowany przez pracodawcę lub inny podmiot do kontaktów z firmą Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska celem wykonywania umowy lub zamówienia, dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane celem wykonania oraz dokonania rozliczenia umowy.

Przetwarzanie danych będzie obejmować kontaktowanie się w celach wykonania umowy oraz rozliczenia umowy, a podstawą prawną będzie realizacja prawnego interesu administratora, jakim w tym przypadku jest  wykonywanie zakresu umowy i dokonania rozliczenia.

Przysługuje Panu/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 

Okres przetwarzania: okres trwania umowy oraz czas przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa lub do momentu uwzględnienia sprzeciwu na  na podstawie art. 21 RODO 

 • Cel: Realizacja obowiązku prawnego polegającego na sporządzaniu i przechowywaniu dokumentacji

W sytuacji gdy jest Pan/Pani osobą oddelegowaną przez pracodawcę do kontaktów z firmą Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska celem wykonywania umowy, zamówienia lub gdy jest Pan/Pani bezpośrednim Klientem Gabinetu Kosmetycznego Małgorzata Łukaszewska będziemy przechowywać dane osobowe zawarte na fakturach, umowach lub innych dokumentach dotyczących wykonania umowy, zamówienia.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust.1 pkt c) RODO 

Okres przetwarzania: czas przechowywania faktur oraz dokumentacji potwierdzającej wykonanie umowy określony w przepisach prawa

 • Cel: Wzajemne roszczenia oraz dokumentacja potwierdzająca wykonywanie umów, zamówień

Dane udostępnione na umowach, w formularzu kontaktowym lub przekazane w inny sposób mogą być przetwarzane w celach archiwizacji dokumentacji potwierdzającej wykonanie umów/zamówień przez firmę Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska oraz ewentualnych wzajemnych roszczeń. Dotyczy to przypadków, gdy był Pan/Pani bezpośrednim Klientem firmy Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska, lub gdy został Pan/Pani oddelegowany przez pracodawcę będącym w stosunkach umownych z Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska.

Przetwarzanie danych będzie celem: realizacja prawnego interesu administratora jakim w tym przypadku jest  wykonywanie zakresu umowy i dokonania rozliczenia. Przysługuje Panu/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 

Okres przetwarzania: okres trwania umowy/zamówienia lub przedawnienia określony zgodnie z przepisami

 1. Jakie są konsekwencje, gdy Pan/Pani nie poda swoich danych osobowych

Podanie danych osobowych w formularzu elektronicznym, bezpośrednio w kontaktach sprzedażowych, marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi lub brakiem możliwości kontaktu.

Podanie danych osobowych celem wykonania umowy/zamówienia/usługi z Gabinet Kosmetyczny Małgorzata Łukaszewska, jest niezbędne do wykonania umowy/zamówienia.

 1. Przysługujące prawa

Przysługuje CI prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane

W niektórych przypadkach udostępniamy  dane podmiotom trzecim. Odbiorcami Pana/Pani dane są:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym dane potrzebne są do wykonywania obowiązków,
 • podmioty, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych – serwerownie, firmy zajmujące się analityką internetową, agencje reklamowe,
 • inni odbiorcy danych – firmy księgowe, banki, prawnicy, firmy kurierskie,
 • organy publiczne –  w związku z prowadzonym postępowaniem.

 1. Cel: Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt b) RODO 

Okres przetwarzania: okres niezbędny dla świadczenia usługi

 1. Profilowanie

W naszym serwisie nie stosujemy profilowania.

 1. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Serwis www.sensualskin.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać  w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Internet Explorer
 4. Chrome
 5. Safari
 6. Firefox
 7. Opera

Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone
 4. Blackberry


 5. Zmiany w polityce prywatności

Technologia i sposoby działania w Internecie ciągle się zmieniają, dlatego nasza polityka prywatności również może ulec zmianie.